Recapitulare Nivel 1

Asa cum am explicat si in cursul anterior, Java este un limbaj de programare orientat pe obiect, adica utilizeaza obiectele si interactiunile dintre acestea pentru a  modela arhitectura unui program.

O clasa poate fi definita ca un sablon care descrie comportamentul/starile obiectului al carui tip il suporta. Numele unei clase incepe intotdeauna cu litera mare si este identic cu numele programului Java. Clasele au atribute, care spun cum sa fie obiectele, si metode, care arata ce vor face obiectele. Nu uita sa pui acolade imediat dupa numele clasei pentru ca altfel metodele create pentru clasa respectiva nu vor functiona si iti vor aparea erori.

Un obiect este o instanta a unei clase. Poate avea o stare si un comportament. De exemplu, un animal poate avea ca stari o culoare, un nume si o specie, iar ca si comportament mancatul, mersul etc.

O metoda poate fi definita ca un comportament. O clasa poate contine mai multe metode. Daca o metoda este scrisa corect atunci se executa anumite actiuni pe baza datelor din ele. Numele unei metode trebuie sa inceapa cu litera mica.

In momentul in care vei scrie codul, pe moment vei stii exact ce actiune are fiecare clasa si functie. Dar apoi daca peste un timp vei dori sa revezi codul s-ar putea sa nu mai stii exact ce face fiecare element din cod. De aceea, se folosesc comentariile care sunt foarte utile tocmai din motivele exprimate mai sus.

 Comentariile in Java nu sunt luate in considerare la rularea aplicatiei si pot fi de 3 tipuri:

 • /* text */ -> acest tip de comentariu se intinde pe mai multe linii
 • /** documentatii */ -> acest tip de comentariu se intinde pe mai multe linii
 • //text -> acest tip de comentariu se intinde pe o singura linie

Daca vrei sa tiparesti un mesaj sau o valoare vei folosi una dintre urmatoarele functii:

 • System.out.println() -> trece pe un rand nou
 • System.out.print() -> nu trece pe randul urmator
 • System.out.printf() -> nu trece pe randul urmator si o vei utiliza pentru afisarea speciala a numerelor

Pentru tiparire si pentru ca programul sa functioneze vei avea nevoie de clasa principala main:

                              public class Main {

                              public static void main(String[] args) { }

                              }

In Java exista 2 tipuri de variabile: primitive si referinte.

Variabile primitive:

 • De tip intreg (int, long)
 • De tip real (float, double)
 • De alte tipuri: char (caracter), String (siruri de caractere), boolean (care poate avea valorile true sau false)

Fiecare obiect are un set unic de variabile careia i se poate aloca o anumita valoare. O variabila este alcatuita din numele ei, din tipul corespunzator si o valoare.

Variabilele referinta sunt variabile de clasa care sunt declarate fie  folosind cuvantul cheie static, fie sunt instante de clase.

Nu uita ca valorile variabilelor se pot schimba pe parcursul executiei programului!

Operatia prin care unei variabile i se da o valoare se numeste atribuire.

Functiile folosite pentru operarea cu numere rationale pe care le-am folosit si noi in primul tutorial sunt urmatoarele:

 • Math.abs(x) -> functia este folosita pentru a calcula modulul lui x
 • Math.round(x) -> functia este folosita pentru rotunjirea lui x
 • Math.floor(x) -> functia este folosita pentru a calcula cel mai mare numar intreg mai mic sau egal cu x
 • Math.ceil(x) -> functia este folosita pentru a calcula cel mai mic numar intreg mai mare sau egal cu x

Tipurile de date string se scriu intre ghilimele „” si se pot intinde pe mai multe linii.

Functiile pe care le putem utiliza cand folosim stringuri sunt:

 • concat(String sir) -> concatenarea sau alipirea string-urilor
 • length() -> determinarea lungimii unui string
 • charAt(pozitie) -> accesarea unui caracter intr-un string
 • replace(caracter_vechi, caracter_nou) -> inlocuirea unui caracter cu un alt caracter
 • replaceFirst (caracter_vechi, caracter_nou) -> inlocuirea doar a primei aparitii a unui caracter
 • substring(poz_inceput, poz_sfarsit) -> extragerea unei parti din string
 • indexOf(substring) -> obtinerea pozitiei de start a unui substring intr-un string

Tipuri de instructiuni:

 1. conditionale:
 • instructiunea „if

                                                            if(conditie 1) {

                                                                          //instructiunea se executa daca conditia 1 e adevarata

                                                            else if(conditie 2) {

                                                                          //instructiunea se executa daca conditia 1 e falsa si conditia 2 e adevarata

                                                            else {

                                                                          //instructiunea se executa daca ambele conditii sunt false

 • instructiunea „switch

                                                            switch(x) {

                                                            case val1:

                                                                          //instructiunea se executa daca x are valoarea val1

                                                            break;

                                                            case val2:

                                                                          //instructiunea se executa daca x are valoarea val2;

                                                             break;

                                                             …

                                                             default:

                                                                           /*instructiunea se executa daca x nu are nici o valoare din cele de mai sus */

    2.  repetitive:

 • instructiunea “while

                                                              while (conditie==true) {

                                                                          //instructiunile se executa la fiecare pas

                                                               }

 • instructiunea “do-while

                                                               do {

                                                                          //instructiunile se executa la fiecare pas

                                                               } while (conditie==true);

 • instructiunea “for

                                                               for (inceput;sfarsit;pas) {

                                                                       //instructiunile se executa la fiecare pas

                                                               }

Exista anumiti operatori care se folosesc in cadrul instructiunilor. Acestia pot fi operatori de comparare sau logici.

tabel adevar

operatoriLogici

Tabel de adevar pentru operatorii logici:

operatoriLogici

Un tablou (array) poate stoca valori de acelasi fel. Putem accesa fiecare  valoare prin intermediul unui indice. Declararea unui tablou se face prin scrierea numelui tipului elementelor, apoi “[]”, apoi numele variabilei de tip tablou.

Operatii pe care le putem folosi atunci cand avem tablouri:

 • length -> dimensiunea/ lungimea unui array
 • array[pozitie] -> accesarea unui element din array
 • array[pozitie]=valoare -> modificarea unui element din array
 • Array.asList(nume_array).contains(valoare) -> verifica daca un array contine o anumita valoare

Ai finalizat recapitularea!

In continuare, prin intermediul unei probleme, ne vom axa pe anumite elemente mai avansate ale limbajului Java. Problema presupune calcularea unui total de cheltuieli pentru fiecare luna a unui an. Vom crea diferite metode si vom introduce notiuni noi pe care le vei putea urmari in urmatoarele module.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment