Tel: +40 720 342 122

Termeni si condiții

Vă rugăm să parcurgeţi integral şi să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de utilizare a acestui website, denumit în continuare „Platformă”.

Prin înscrierea la cursurile online sau offline realizate de SC Azimut Vision SRL acceptaţi în totalitate şi sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile prezente, devenind Parte a acestui Acord alături de SC Azimut Vision SRL. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile aici menţionate, refuzaţi să deveniţi parte a acestui Acord. În acest caz, alegeţi să nu accesaţi Platforma şi să părasiti site-ul.

SC Azimut Vision SRL în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.azimutvision.ro, îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Termenii şi Conditiile de utilizare, Politica de Confidenţialitate, fără niciun fel de notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune.

Drepturi de autor

Toate serviciile, informaţiile şi materialele existente pe Platformă incluzând, fără a se limita la: logo, documente, materialele text, video, audio sunt şi rămân proprietatea exclusivă a SC Azimut Vision SRL şi sunt protejate de drepturi de autor conform legislaţiei române şi internaţionale.

Link-uri către site-uri controlate de terţe părţi

Platforma poate conţine link-uri către site-uri controlate de terţe părţi. SC Azimut Vision nu este responsabilă de conţinutul sau funcţionarea acestora.

Achiziţionarea cursurilor

SC Azimut Vision SRL oferă cursuri online şi offline. După alegerea cursului, cumpărătorul dă click pe butonul „Înscrie-te la curs”, completează formularul de  înscriere şi alege modalitatea de plată. Cursurile pot fi plătite la banca prin ordin de plata sau prin card.

Cursuri online individuale: Pentru a avea acces la cursurile online individuale cumpărătorul trebuie să îşi creeze un cont pe Platformă. După înregistrarea cu succes a plăţii, cumpărătorul primeşte acces la conţinutul cursului achiziţionat.

Cursuri offline/online live interactive: După înregistrarea cu succes a plăţii, cumpărătorul primeşte un email de confirmare iar înainte de începerea cursului primeşte un email cu datele necesare pentru a lua parte la curs.

Achiziţia unui curs online individual poate fi anulată în termen de maxim 30 de minute de la efectuarea plăţii. Un curs offline/online live interactiv achiziţionat poate fi anulat cu până la 14 zile înainte de începerea acestuia.

În funcţie de tipul cursului achiziţionat, cumpărătorul poate solicita returnarea sumei achitate şi anularea comenzii cu condiţia ca termenele de anulare specificate mai sus să fie valabile. Solicitarea se poate trimite în scris la adresa cursuri@azimutvision.ro. SC Azimut Vision SRL îşi  rezervă dreptul de a investiga orice cerere de returnare şi de a nu da curs cererilor de returnare frauduloase sau abusive.

Reduceri

Reducerile nu se cumuleaza. In cazul in care cursantul se incadreaza la 2 sau mai multe reduceri, se aplica o singura reducere, cea cu valoare mai mare.

Arhivare

Diplomele / Certificatele neridicate se arhiveaza dupa 90 de zile. Taxa de arhivare a diplomelor este de 50 de lei.

Informaţii furnizate de către utilizatori

Este interzisă furnizarea de către utilizatori a datelor şi informaţiilor incomplete sau false. Răspunderea în acest caz aparţine în exclusivitate respectivilor utilizatori. SC Azimut Vision SRL îşi rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale şi de a şterge contul oricărui utilizator, în cazul în care consideră că acest lucru este justificat.

Securitate

Pe toată durata de utilizare a contului, utilizatorul este singurul responsabil pentru activităţile derulate sub contul său. Este interzisă divulgarea datelor contului, “utilizator” sau “parolă”, către terţi. Utilizarea contului de catre o terţă parte, duce la închiderea imediată a contului şi pierderea dreptului de accesare a Platformei şi de finalizare a cursului achitat, fără nicio despăgubire sau rambursare din partea SC Azimut Vision SRL.

Protecţia datelor cu caracter personal

SC Azimut Vision S.R.L. nu va transmite prin vânzare, către terţe părţi informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor.

Conform legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Azimut Vision S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează despre ei. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor informaţii şi servicii de cea mai buna calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate.

Prin înregistrarea pe Platforma, utilizatorii acceptă ca S.C. Azimut Vision S.R.L. sa utilizeze şi să prelucreze datele cu caracter personal şi/sau confidenţial transmise către site ori către S.C. Azimut Vision S.R.L., in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Înregistrarea utilizatorilor pe site-ul azimutvision.ro presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor menţionate mai sus şi acordul ca datele personale să fie folosite de către S.C. Azimut Vision S.R.L. în scopuri de marketing, publicitate şi pentru a livra comenziile efectuate pe site.

S.C. Azimut Vision S.R.L. poate transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca: e prevazut intr-o dispozitie legala; protejeaza drepturile companiei S.C. Azimut Vision S.R.L.; previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala; protejeaza siguranta individului sau siguranta publica; in cazul in care activitatile utilizatorului contravin termenilor si conditiilor prezente, sau a instructiunilor pentru utilizarea serviciilor;

Utilizarea datelor personale:

S.C. Azimut Vision S.R.L., furnizor acreditat de formare profesională, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:
a) în scopul respectării obligaţiilor legale în domeniul formării profesionale a adulților
b) în scop de marketing, pentru informare şi acordare de beneficii de loialitate şi pentru îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor şi produselor oferite de compania noastră

Baza legală pentru colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este: a) consimţământul dumneavoastră; b) contractul de formare profesională la care dumneavoastră sunteti parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:
a) autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale);
b) agenţii de stat, guvernamentale dacă legislaţia stipulează acest lucru;
c) intermediarii implicaţi în administrarea contractelor dumneavoastră (angajații proprii și colaboratorii Azimut Vision)

Păstrarea datelor personale:
Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale, cu respectarea drepturilor d-voastra.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specifice în legea 677/2001 şi în Regulamentul privind protecţia datelor la nivel european 679/2016, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la datele care vă privesc;
b) dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
c) dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex. când datele persoanelor nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
d) dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex. atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor-pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);
e) dreptul de a depune o plângere la noi sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
f) dreptul de a vă opune prelucrării;
g) dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior.

Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veţi beneficia şi vă veţi putea exercita suplimentar:
a) dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către Azimut Vision pentru ştergerea evidenţei datelor persoanele din mediul online;
b) dreptul de portabilitate a datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
c) dreptul de fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la acestă notificare sau în legătură cu utilizarea de către Azimut Vision S.R.L. a datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poştală sau de e-mail (în funcţie de modalitatea prin care doriţi să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum şi scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteţi contacta:
a) prin e-mail la adresa: office@azimutvision.ro
b) printr-o cerere transmisă prin poştă recomandat cu confirmare de primire, la adresa Județ Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr.15
c) telefonic sau prin sms la numărul 0040 720 342 122

Informaţii colectate automat

În momentul accesării site-ului, SC Azimut Vision SRL poate colecta în mod automat informaţii tehnice şi nu date de identificare ale utilizatorului. Acest tip de informaţii pot, dar nu se reduc la: browser-ul de Internet folosit, sistemul de operare folosit, sau denumirea domeniului din care utilizatorul a accesat Platforma.

Legislaţie

Termenii de utilizare se supun legislaţiei române.  În caz de litigiu, se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile  calendaristice de la înregistrarea reclamaţiei la sediul SC Azimut Vision S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere în termen de 30 de zile, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din municipiul Cluj-Napoca.